Shoqeria jone ushtron aktivitetin e saj ne te gjitha portet e hapura te Republikes se Shqiperise, ajo e ka qendren ne Durres.

Ne operojme me sukses ne:

  • Portin e Durresit

  • Romano Port

  • Portin e Vlores

  • Portin Vlora 1

  • Portin e Sarandes

  • Portin e Limionit

  • Portin e Shengjnit